Holmen Verft – 200 år med stolt sjøfartshistorie  

I 1794 ble Holmens Skibs Værft anlagt av skipsreder og kjøpmann Henrik Carstensen. Fra da og frem til 1970 leverte Holmen Verft flere titalls fartøyer til fjærn og nær, den siste var passasjerferjen M/F Veierland II.

Vi har samlet noen bilder og illustrasjoner fra denne epoken, en påminnelse om den lange og viktige sjøfartshistorien som ligger i grunnen på Holmen.

lysbilde2.jpeg

Tegningen av Arild Christensen forteller hvilke skip og skuter som ble bygget på verftet, samt hvilke eiere som preget perioden 1795-1970. Etter den tid overtok Wisbech-Refsum fra Drammens driften og den gamle bygningsmassen måtte vie plass for nye og mer moderne bygg. I 1988 etablerer Lindstøl skips- og båtbyggeri seg på Holmen, et verft med tradisjoner tilbake til 1870. Denne virksomheten holdt det gående frem til 2003. 

lysbilde6.jpeg

Holmen sett fra oven. Maskinverkstedet langs beddingen nærmest. Til høyre lå Klokkebua, Riggloftet, Malloftet og Snekkerverkstedet. Det hvite huset het "Kontoret", der administrasjonen holdt til.

lysbilde3.jpeg

Kjølhaling av fartøy var å krenge det så mye over på siden at en kunne komme til å arbeide under bunnen på det, noe som var krevende både for mannskap og fartøy. Krengingen oppnås ved hjelp av kraftige taljer og halinger som festes mellom mastene, skutesida og kaia.

lysbilde4.jpeg

Holmen Verft tidlig på 1900-tallet, før det ble etablert broforbindelse til land.

lysbilde7.jpeg

Risør – en by med ekte tradisjoner og en lang sjøfarsthistorie. Bilde: Mittet & Co/Nasjonalbiblioteket

lysbilde8.jpeg

De gamle kanonene på "batteriet" er ivaretatt har fått plass ute på den nye molen. Utsikten mot Stangholmen er den samme flotte som i dag.